Inscrie-te în şcoala

nostră şi poţi avea

permis de

 conducere.
Asta îţi va

asigura...Iar la examen

NU

vei avea...
Certificate
de
atestare
profesională
Centrul de pregătire şi perfecţionare
al personalului din domeniul transporturilor rutiere

situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 78, etaj 1, birou 2-6

(lângă sensul giratoriu de la piața centrală - liceul economic, cu intrare

pe scara dintre Omniasig și Grupama)O R G A N I Z E A Z Ă Cursuri în vederea obţinerii certificatelor de competenţă profesională pentru conducătorii auto care efectuează:

-transporturi de mărfuri generale

-transporturi de mărfuri cu mase și/sau    dimensiuni agabaritice

-transporturi de persoane

-transporturi de persoane în regim taxi

-transporturi de mărfuri periculoase.

-consilieri de siguranță cl I

-manageri transport marfuri generale

-manageri transport persoane

-instructori auto, autorizare și reatestare

-profesori legislație rutieră • OFERTA DE PRETURI 
 •  
  •           
  •               NU INCLUDE  CONTRAVALOAREA  ATESTATULUI
  •                                                        


 • TAXI-avizare = 100 lei

  TAXI initial = 130 lei

  Instructor auto - reatestare = 350 lei

 • Instructor auto - iniţial = 450 lei + probă practica

  Profesor legislatie - reatestare = 350 lei

 • Profesor legislatie - iniţial = 450 lei

 • Instructor aut. inițial pr. practica = 350 lei 

  ADR COLETE = 250 lei 

 • ADR CISTERNE= 250 lei
 • Consilier sig. cl I ADR = 350 lei

  CPC-TM sau CPC-TP = 150 lei 

  CPC-TM+AGB = 200 lei 

  CPI-TM sau CPI-TP = 150 lei+ 250 lei proba practica  

 • CPI-TP+AGB = 200 lei+ 250 lei proba practica CPI

  PD-TM = 250 lei

  PD-TP = 250 lei

 • NOTA : promotional la pachet pentru mai multe atestate se fac oferte speciale de preț
 •  pentru fiecare persoană


T I P U R I    DE    A T E S T A T E
Ș I
C O N D I Ț I I    DE   Î N S C R I E R E •  1. Atestat persoană desemnată  să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri și persoane

 • PD-TM , PD - TP

      Coordonatorul de transport numit şi persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, este obligat să supravegheze şi să controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare.


  Operatorul de transport şi persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt chemaţi să asigure existenţa la bordul autovehiculului pe toată durata executării transportului a documentelor impuse de categoria de transport executat şi de prevederile normelor legale.

  Condiţii:


 • - absolvent minim 10 clase;
  - persoanele care sunt ingineri auto sau economişti (economia transporturilor) se pot prezenta direct la susţinerea examenului. Nu necesită pregătire teoretică înainte de examen.

  Acte necesare la dosar:


 • - copie după actul de identitate; (se face gratuit la înscriere)

 • - copie legalizată la un notar public după ultima şcoală absolvită;

 • - aviz medical în original cu timbru sec și mențiunea ,,apt pentru.....,,
 • - aviz psihologic în original cu timbru sec și mențiunea ,, apt pentru.....

- cazier judiciar valabil, fără antecedente
- chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR)

 •          

*     *     *

 •       
   •     2. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

   • a)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. C, CE  - înainte de 09.09.2009 - CPC - TM

   • b)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. C, CE  - dupa 09.09.2009 - CPI - TM

 •            

*     *     *

    

    3. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule avand mase şi/sau dimensiuni depăşite (agabaritice).


*     *     *


    4. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier public de persoane.


a)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. D, DE  - înainte de 09.08.2008 - CPC - TP

  • b)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. D, DE  - dupa 09.08.2008 - CPI - TP*     *     *

    5. Atestat Taxi

Condiţii
:
- vârsta minimă: 21 ani
- minim 2 ani vechime in categoria B

Acte necasare la dosar:
- cerere de înscriere (se completează la sediu  la înscriere)
- aviz de aptitudine medicală eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- cazier judiciar
- cazier auto

- copii xerox după actul de identitate si după permisul de conducere (se fac la inscriere gratuit)

- chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR)


*     *     *

    6. Atestat pentru profesori de legislaţie rutieră


Condiţii
:
- diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic
- vârsta minimă 25 ani
- să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
- să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool.

Acte necesare la dosar:
- cerere de înscriere (se completează la sediu  la înscriere))
- copie xerox act identitate şi permis de conducere ( se fac gratuit la inscriere)
- copie legalizată act studii

- aviz de aptitudine medicală eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- aviz psihologic  eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- certificat de cazier judiciar
- cazier auto

- chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR)

Durata cursului:

90 de ore (pentru autorizare)
30 de ore (pentru reautorizare)


*     *     *

    7. Atestat pentru instructori de conducere auto

Condiţii:
- diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
- varsta minimă 25 ani
- să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
- să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool

Acte necesare la dosar:
- cerere de înscriere (se completează la sediu  la înscriere)
- copie xerox act identitate şi permis de conducere (se fac gratuit la înscriere)
- copie legalizată act studii (minim liceul)

- aviz de aptitudine medicală eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- aviz psihologic  eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor
- certificat de cazier judiciar
- cazier auto

- chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR)

Durata cursului:

120 de ore (pentru autorizare) - 90 de ore pregătire teoretică şi 30 de ore pregătire practică


*     *     *


    8. Atestat transport rutier de mărfuri periculoase (adr)


        Atestate şoferi (ADR- colete și ADR cisterne)    9. Atestat CONSILIERI DE SIGURANTA (adr)


               
*     *     *Facilităţi Teste auto Indicatoare rutiere Test psihologic Contact